Velkommen til Vilomix

Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt oss

Tilskuddsfôr

Se mer om våre tilskuddsfôr

Tilskuddsfôr

Alt om skadedyr

Vi leverer produkter for bekjempelse av skadedyr innen hobby, landbruk og proff

Se mer om skadedyr

Premikser, tilskudds- og spesialfôr

Vilomix AS er landets ledende leverandør av premikser, tilskudds- og spesialfôr
til landbruket og fôrindustrien i Norge.
Vi leverer også produkter innen skadedyrbekjempelse og dyrehold.

Organisasjonsnummer.: 914786827

Generic placeholder image

Hest

Vi tilbyr en rekke produkter for optimal helse til din hest

Les mer

Generic placeholder image

Storfe

Vi tilbyr en rekke produkter for optimal helse for dine storfe

Les mer

Generic placeholder image

Svin

Vi tilbyr en rekke produkter for optimal helse for dine svin

Les mer

Generic placeholder image

Sau

Vi tilbyr en rekke produkter for optimal helse for dine sauer

Les mer

Generic placeholder image

Fjørfe

Vi har produkter for optimal helse hos dine fjørfe

Les mer

Viktigheten av god hygiene i våtfôret

 

Uønsket vekst av bakterier, gjær og mugg i et våtfôringsanlegg til svin kan gi problemer med appetitt, reproduksjon, diare og andre helseutfordringer. 

Riktig renhold og bruk av støtteprodukter kan hjelpe deg å oppnå god hygienisk kvalitet. 

 

Les mer her!

Generic placeholder image

Normin AV-Torv Helse

Normin AV Torv Helse er en avvenningstorv til bruk rundt avvenning. Produktet består av fuktig naturtorv av god hygienisk kvalitet og de naturlige plantefibrene i torva bidrar til en god mage- og tarmhelse. Normin AV Torv Helse inneholder også mikroinnkapslet sink som fra forsøk har vist gunstig effekt ved avvenningsdiaré. Normin AV Torv Helse er også tilsatt organiske syrer som virker konserverende, sikrer lav pH og gjør at bakterier, som blant annet E.coli, trives dårlig.

I tillegg har vi tilsatt prebiotika og probiotika som hjelper grisen å etablere en sunn tarmflora og bekjempe de uønskede bakteriene. Dette gjør Normin A-V Torv Helse spesielt egnet for de besetningene med diaréproblemer hos smågris rundt avvenning.

 For mer informasjon se produktark

 

 

Generic placeholder image

AuraCalf - Et fôrtilskudd med godt dokumenterte virkninger hos kalv

Å få kryptosporider i kalvebingen er en krevende situasjon. Kalvene
får alvorlig diaré og betydelig redusert tilvekst. Parasittene overlever
lenge som sporer i fjøset.

AuraCalf er et fôrtilskudd, som er utviklet av et forskningsmiljø i Irland.
Tilskuddet er godt dokumentert og har vært en suksess siden det ble lansert i 2015.

Les mer her

Generic placeholder image
Generic placeholder image

Mage- og tarmproblematikk hos hest - en vanlig utfordring som kan være enkel å løse med riktig fôring!

Et velfungerende fordøyelsessystem er svært viktig for hester i trening og konkurranse!

Våre produkter Dengie Healthy Tummy, Equine Gastric Balance og Equine Intestine Balance kan hjelpe deg med dette.

 

Dengie Healthy Tummy, luserne tilsatt urter, olje, pre- og probiotika

Equine Gastric Balance beskytter magesekken mot syreskader (magesår), kontrollerer produksjon av magesyre og støtter celleregenerasjon

Equine Intestine Balance forbedret tarmhelse med levende gjær og probiotika. Stabiliserer stortarmen, reduserer faren for forsuring, hemmer utvikling av sykdomsfremkallende bakterier

og øker vekst av gunstige bakterier

Les mer om våre produkter til hest

Generic placeholder image

Grovfôrerstatning til hest

Tabell med oversikt over fiberprodukter som kan erstatte deler av grovfôrrasjonen til hest. 

En hest trenger minimum 1,5 kg grovfôr per 100 kg kroppsvekt om dagen. De aller fleste fôrer mer enn minimumsbehovet, men mangel på grovfôr kan gi behov for å komplettere med andre fiberfôr.

 

Se tabell

Les vår artikkel om eggeskallkvalitet hos eldre høner!

Kjøtt- og Eggprodusenten har i sin utgave nr 2. 2018 en fagartikkel fra Vilomix om bedre eggeskallkvalitet hos eldre høner med probiotika.

 

 

Les fullstendig artikkelen her

Generic placeholder image

Les vår artikkel om luserne som fôrmiddel til hest!

Tidligere i år utgav Hestesport vår artikkel om fôring av luserne til hest.

Her forteller vi om luserneplantens egenskaper og hvilke ernæringmessige og adferdsmessige fordeler luserne kan ha for hesten

 

 

Les artikkelen her

Generic placeholder image
Generic placeholder image

Normin AV Torv Mikro

NYHET!

Vårt populære produkt til smågris Normin AV Torv endrer nå navn til Normin AV Torv Mikro.

Fra å være bra til å bli enda bedre inngår det nå mikroinnkapslet sink i AV torva. Mikroinnkapslet sink har fra forsøk vist gunstig effekt ved avvenningsdiaré.

Normin AV Torv Mikro er appetittstimulerende og kombinerer den gunstige effekten torv har på smågrisens fordøyelsessystem med egenskapene til mikroinnkapslet sink og Diamol, i tillegg til de organiske syrenes evne til å senke pH.

Les mer om Normin AV Torv Mikro

Generic placeholder image

Vilomix konsernfilm

Vilomix har en global tilgang til det voksende behov for fôrvarer som verden vil bli utfordret på i fremtiden. Derfor er det viktig for Vilomix å hele tiden tenke holdbare fôrløsninger for våre kunder, med fokus på tilvekst, kvalitet og miljø. Se filmen.

 

Se filmen her

Les om oss i Ringerikes Blad

Ringerikes Blad hadde i januar 2017 en artikkel om oppkjøpet av Vadheim Groplex Import AS.

Fôrleverandør Vilomix på Hensmoen trygger arbeids-plassene etter oppkjøp av Neudorff–distributør Vadheim Groplex.
Landets ledende leverandør av blant annet spesialfôr og ska-dedyrprodukter, Vilomix Nor-way på Hensmoen, overtar ved nyttårsskiftet selskapet Vad-heim Groplex Import for å styr-ke satsingen på bekjempelses-produkter...

 

Les artikkelen her

Generic placeholder image
 • Om oss
 • Om Vilomix
 • Kontakt oss
 • Ansatte
 • Fagartikler
 • Kvalitet/FAMI QS
 • Årsrapport
 • Jobb i Vilomix
 • Tilskuddsfòr
 • Tilskuddsfòr
 • Storfe og geit
 • Mineraltilskudd
 • Vitamintilskudd
 • Energitilskudd
 • Dyrehelse
 • Melkeerstatning
 • Tilskudd til kalv, kje og lam
 • Sau
 • Mineraltilskudd
 • Vitamintilskudd
 • Dyrehelse
 • Melkeerstatning
 • Svin
 • Jerntilskudd
 • Mineraltilskudd
 • Vitamintilskudd
 • Dyrehelse
 • Hest
 • Mineraltilskudd
 • Vitamintilskudd
 • Lucerne og Alfalfa
 • Betfor og Betefiber
 • Øvrige tilskudd
 • Equine Digestive Balance
 • Fjørfe
 • Vitamintilskudd
 • CLOSTAT®
 • Mink og rev
 • Tilskudd mink og rev
 • Industri
 • Industri premikser
 • Råvarer
 • Gårdspremikser
 • Gårdspremikser
 • Dyrehold
 • Dyrehold
 • Desinfeksjon
 • Fôrautomater
 • Merking
 • Salve
 • Sårpleie
 • Skadedyr/plantevern
 • Skadedyr/plantevern
 • Sikkerhetsdatablader
 • Sikkerhetsdatablader_NO