Vilomix - Sommerstengt uke 29

Vilofarm - Sommerstengt uke 29 & 30

Mykotoksiner - den skjulte fienden

Fôret er avgjørende for sunne og produktive dyr. Derfor får det konsekvenser om fôret er forurenset av naturlig forekommende mykotoksiner. Ofte vil dyrenes ytelse og den generelle produktiviteten bli påvirket med inntektstap som resultat.

Møter næringsbehovene til dine dyr

Hos Vilomix hjelper vi deg å nå dine mål med dyr som trives og har høy produksjon.  Vårt bidrag er tilpassede vitamin- og mineralløsninger kombinert med innovative tilsetningsstoffer fra hele verden.

I tillegg til å produsere premikser, tilbyr vi også råvarer, melkeerstatninger, tilskuddsfôr, fiberfôr og hygieneprodukter til produsenter og fôrindustrien. .  

Alle våre løsninger er basert på solid ernæringsfaglig og kundefokusert rådgivning, som er kjernen i hvordan Vilomix fungerer. 

Se vårt webinar

"HVORDAN SIKRE GOD HYGIENE I VÅTFÔRANLEGGET"

God hygiene i våtfôringsanlegget legger grunnlaget for korrekt og sikker fôring av grisene. Vilomix har i samarbeid med Katja Lamborg og Jens Peter Hansen fra Lallemand avholdt webinar med en nyttig gjennomgang av viktige tiltak for å sikre ønsket våtfôrkvalitet.

Det ble blant annet gjennomgått hvilke grep man bør ta for å oppnå god hygiene og hvordan man kan bruke Bactocell Farm for å stabilisere mikroorganismene i våtfôret.

 

Sunnere dyr og økt produktivitet ved hjelp av:

Feeding the future

At Vilomix we deliver customer-specific vitamin- and mineral solutions combined with innovative feed additives to ensure the best results for farmers and the feed industry.  All our solutions are based on solid nutritional and customer-focused consultancy, which is at the core of how Vilomix works.

During the last 40 years Vilomix has developed to become one of the leading suppliers of innovative solutions of premix internationally.

Besides strong premix solutions we also provide high quality concentrates, milk replacers and hygiene products for farmers and the feed industry. 

Watch our video on what we do!