Sau

Normin® Glykotopp

Ei høytytende ku har ofte vanskelig for å få dekket sitt energibehov, noe som igjen kan føre til for lavt innhold av blodsukker og ketose.
Glykotopp gir kua nødvendig energitilskudd og øker raskt og effektivt innholdet av sukker (glukose) i blodet.

Glykotopp gir mer energi, og for kua betyr det:
• Høyere blodsukkerverdi
• Effektiv proteinutnyttelse
• Bedre appetitt
• Redusert vekttap etter kalving
• Kraftigere brunst
• Høyere melkeytelse

Gi alltid Glykotopp ved tegn på matleie kyr.

PDF

VilomixVarenummer: 2508900
Størrelses forpakning: 5 Liter

Tilbake

ENERGITILSKUDD

Melkeproduksjonen etter kalving medfører økt energibehov, men ettersom inntaket av energi via fôret er lavt i starten av laktasjonen kan det oppstå energimangel som kan føre til ketose.
Tilgangen på energi og fremfor alt glukose, er også en viktig faktor for kuas melkeproduksjon og fruktbarhet.