Sau

Liqvita ACDEBK Selen

Anvendes i situasjoner hvor produksjon av B-vitaminer er lave hos dyra.
De øvrige vitaminene er for oppbygging og forbedring av immunforsvaret. Spesielt under og etter sykdom, ved stress og i situasjoner der ekstra tilskudd av vitaminer kreves.

Veiledende dosering:
Purker: 5-10 ml pr. dyr/dag
Ungpurker: 5 ml pr. dyr/dag
Slaktesvin: 1 ml/kg fôr
Smågris: 2ml/kg fôr
Kalver (0-4 mnd): 3 ml pr. dyr/dag
Kviger/ung okser: 5-10 ml pr. dyr/dag
Kuer: 10-20 ml pr. dyr/dag
Sau/lam: 3-5 ml pr. dyr/dag
Føll/Ponni: 10 ml pr. dyr/dag
Hest: 15 ml pr. dyr/dag
Fjørfe: 1-2 ml/kg fôr
Mink: 2-4 ml/kg lufttørket fôr

Ellers etter behov.

 

PDF

VilomixVarenummer: 2504210
Størrelses forpakning: 5 Liter

Tilbake