drøvtygger

Dagens melke- og kjøttproduksjon kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet. Dette stiller store krav til dyras helse, tilvekst og fruktbarhet.

Mineral- og vitaminmangel kan føre til mangelsykdommer og problemer med dyras helse, og derved dårlig lønnsomhet. 

Veien til bedre dyrehelse

Vår problemløser gir deg informasjon om hvilke produkter som egner seg ved diverse utfordringer eller behov i forskjellige produksjonsfaser