Dyrehelse

Et viktig aspekt ved god dyrevelferd er god dyrehelse. Friske dyr er også mer produktive og lønnsome. Vilomix har flere produkter som fremmer god dyrehelse.

Ta kontakt med oss dersom du er ute etter noe vi ikke har i porteføljen firmapost@vilomix.no