Mineraltilskudd

Mineraler og vitaminer
Mineraltilskuddene til drøvtyggere er komplette med et balansert innhold av både mineraler og vitaminer. De inneholder makromineraler (kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klor, svovel), mikromineraler (sink, kobber, mangan, selen, kobolt, jod) og vitaminer (i hovedsak A, D3 og E vitamin, og noen ganger også enkelte vannløselige vitaminer).

Dyr i ulike produksjonsfaser har ulike behov
Mens dyr i vekst har stort behov for kalsium og fosfor, har for eksempel kyr rundt kalving ekstra behov for blant annet magnesium. Valg av blanding styres også av grovfôrkvaliteten og rasjonens sammensetning. I sein drektighet er det ekstra behov
for å sikre nok E vitamin og selen for å få livskraftige kalver/lam/kje.

Behov i forskjellige produksjonsfaser og fôring
Generelt er det størst behov for mineraltilskudd til dyr som får lite kraftfôr (kviger, sinkyr, ammekyr, drektige søyer, etc). Også høytytende melkekyr kan ha behov for ekstra tilskudd fordi de er i negativ energibalanse i første del av laktasjonen. Når dyr melker av holdet tappes kroppen for viktige vitaminer og mineraler. I den samme perioden ønsker vi at kyr skal komme i brunst og skal insemineres. Tilskudd kan da bedre fruktbarheten.

Serien med VitaMineral i pulverform kan gis etter appetitt
Gjerne fra fôrautomater (Microfeeder, Basisfeeder eller Pitstop) eller doseres nøyaktig. Ved appetittfôring styres opptaket av dyras lyst på salt. Regn på forbruket og juster tilgangen på saltstein for å få de til å ta mer eller mindre.

Mer nøyaktig tildeling av mineraltilskudd oppnås om en strør oppmålte mengder fordelt på fôrbrettet (på annet fôr), blander det i fullfôr eller bruker en mineralautomat som kan dosere ut nøyaktig basert på dyrets elektroniske øremerke.

Veien til bedre dyrehelse

Vår problemløser gir deg informasjon om hvilke produkter som egner seg ved diverse utfordringer eller behov i forskjellige produksjonsfaser