Tilskudd til småfe

Dagens melk- og kjøttproduksjon i småfeholdet kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet. Det stilles store krav til fruktbarhet og tilvekst og derfor er det viktig å gi dyra et riktig tilskuddsfôr før og etter lamming/kjeing og når grovfôret har nedsatt kvalitet.