Tilskudd til kalv kje og lam

Kalv, kje og lam er sårbare og utsatt for ulike sykdommer og belastninger. En av de mest problematiske formene for diaré skyldes kryptosporidier. Dette er parasitter, som formerer seg i tarmen med stort antall egg (oocyster), som kan overleve i lang tid i fjøsmiljøet. Har en fått kryptosporidier i besetningen er det svært vanskelig å bli kvitt. En må lære seg å leve med det og holde smittetrykket nede. Da kreves tiltak både utvendig (renhold og desinfeksjon) og innvendig (hjelp til å styrke tarmen mot infisering).

AuraCalf
Et fôrtilskudd som gis fra første levedøgn og helst daglig fram til 4 ukers alder. Det enkleste er å blande det i melka, men det kan også doseres med sprøyte i munnen. AuraCalf gjør det vanskelig for kryptosporidiene å infisere og feste seg i tarmveggen, og kalven berger seg gjennom de første ukene uten alvorlig diaré og redusert tilvekst.

Diarè
Spedyr med diaré mister væske og salter, men de blir også tappet for energi. For å hjelpe spedyr med diaré gjennom de verste dagene bør en gi Vilolyt, som inneholder både salter og energi (druesukker). Gi Vilolyt samtidig som en fortsetter med melk.