Fjørfe

Den moderne fjørfeproduksjonen er sårbar. Fjørfebønder henter 90-100 % av inntekten fra markedet og dette stiller store krav til dyras helse og produksjon.  

Vi i Vilomix ønsker å tilby bonden verktøy som forbedrer lønnsomheten.