Vitamintilskudd

Noen ganger er det behov for ekstra vitaminer utover det som finnes i fôret. Vilomix tilbyr vitamintilskudd i flytende form.

NB! Bærestoffet er dekstrose, så vær nøye med renhold av vannlinje etter bruk.