Gårdspremikser

Vilomix Norway AS kan tilby gårdspremikser tilpasset den enkeltes behov og besetning enten det er til storfe eller til svin.

Vi kan tilby løsninger og tilpasse blandinger enten du driver med fullfôr til storfe og eller med hjemme blanding for svin.

Vi kan i samarbeide med din fôrleverandør finne den optimale løsningen for deg og din besetning.

Ta gjerne kontakt med våre produktspesialister om du har spørsmål:

 

Helle Bakken Salgs- og produktkonsulent Agri helle@vilomix.no +47 48 40 07 08
Thea Marika Ditlefsen Konsulent fôr thdi@vilomix.no +47 41 45 71 25