Mineraltilskudd

Mineraler og vitaminer styrer en rekke kroppsfunkjoner hos alle levende vesner. Hos hesten har det direkte innvirkning på velvære, helse og prestasjon. 

Mineraler er uorganiske og er naturlig forekommende grunnstoffer, som dyr og
mennesker må få tilført gjennom kosten. Samspill mellom mineraler påvirker opptaket i tarmen, og balansert mengde er viktig. Mineraler deles inn i makromineraler og
mikromineraler.

Makromineraler er mineraler som hesten trenger i større mengde. Kalsium (Ca), Fosfor (P), Magnesium (Mg), Kalium (K), Natrium (Na), Klor (Cl) og Svovel (S).

Mikromineraler trenger hesten i mindre mengde og kan gi forgiftning ved overdosering over tid. Jern (Fe), Kobber (Cu), Sink (Zn), Jod (I), Kobolt (Co), Mangan (Mn) og Selen (Se).