Cookie- og persondatapolitikk

Personvern

Vi håndterer dine personopplysninger og har laget disse retningslinjene for personvern, som informerer deg om hvordan vi behandler dataene.

Kontaktinformasjon

Vilomix Norway AS er dataansvarlig og sørger for at personopplysninger behandles i henhold til lovgivningen

Vilomix Norway AS
www.vilomix.no
Organisasjonsnummer: 914786827

Telefon: +47 32 14 01 00
Post: firmapost@vilomix.no

 

Behandling av personopplysninger

Når vi ber deg om å gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for oss vil vi informere deg om det, og om formålet med registreringen. Du vil motta informasjon ved registrering.

Vi bruker personopplysninger primært for å oppfylle avtalene du inngår med oss, men også for å gjøre tjenesten vår bedre og sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester, samt i vår kontakt med deg

Dataene vi bruker inkluderer:

Personopplysninger: Eksempelvis informasjon du oppgir når du abonnerer på nyhetsbrev, melder deg på arrangementer, sender jobbsøknad eller kontaktskjema. Denne informasjonen kan inkludere navn, adresse, e-post, telefonnummer og informasjon om deltakelse på arrangementer osv.

Ytterligere informasjon ved jobbsøknader inkluderer kjønn, fødselsdato, bilde og informasjonen du velger å dele med oss ​​i søknaden din.

Når du kontakter Vilomix Norway AS vi kan videresende informasjonen til relevante Vilomix datterselskaper, agenter og distributører.

Informasjon om bruk av nettstedet: Informasjon om hvilke sider du besøker på webområdet og IP-adressen din innhentes i loggfiler og Google analytics. Informasjonen brukes til å forbedre opplevelsen av nettstedet vårt og til teknisk feilsøking. Informasjon slettes fortløpende når den ikke lenger tjener den opprinnelige hensikten eller mister sin relevans.

Vi behandler kun relevante personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger som er relevante og høvelige for formålene angitt ovenfor. Formålet er avgjørende for hvilken type personopplysninger som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene vi bruker. Vi bruker ikke flere opplysninger enn de som trengs for det bestemte formålet.

Vi behandler kun nødvendige personopplysninger

Vi samler, behandler og lagrer kun personopplysninger som er nødvendige for å imøtekomme våre formål. I tillegg kan typen av opplysninger som er påkrevet å innhente og lagre for vår virksomhet bestemmes av lovgivning. Typen og omfanget av personopplysninger vi behandler kan også være nødvendig for å oppfylle kontraktsmessige- eller andre juridiske forpliktelser.

Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger trengs

Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige med hensyn til formålet for vår innsamling, behandling og lagring av data.

Generelle henvendelser blir lagret til de ønskede tjenestene er utført, imidlertid ikke lenger enn maksimum 2 år.

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler personopplysninger

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler personopplysninger til formål beskrevet ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å innhente disse. Vi vil informere deg om slike pålegg og om vår legitime interesse i håndteringen av dine personopplysninger.

Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss. Bruk kontaktinformasjonen ovenfor hvis du ønsker mer informasjon.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger uten ditt samtykke

Hvis vi formidler personopplysningene dine til partnere og andre aktører, f.eks. til bruk for markedsføring, vil vi innhente ditt samtykke og informere om hva dataene skal brukes til. Du kan til enhver tid motsette deg denne typen utlevering. Som tidligere nevnt kan imidlertid utlevering til relevante tilknyttede selskaper kunne skje uten spesifikt samtykke for å oppfylle avtaler vi inngår med deg og for å optimalisere våre tjenester.

Vi søker ikke ditt samtykke hvis vi er juridisk forpliktet til å formidle personopplysningene dine, f.eks. i forbindelse med rapportering til myndighetene.

Sikkerhet

Vi beskytter dine personopplysninger og har interne regler for informasjonssikkerhet.

Vi har interne regler om informasjonssikkerhet som inneholder instruksjoner og tiltak for å beskytte personopplysninger mot å bli ødelagt, tapt eller endret, mot uautorisert offentliggjøring, og mot uautorisert tilgang eller informasjon om dem.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger.

Du har til enhver tid rett til å bli informert om hvilke opplysninger om deg vi behandler, hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også finne ut hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger, og hvem som mottar opplysninger om deg, i den grad vi utleverer opplysninger i Norge og i utlandet.

Imidlertid kan tilgangen være begrenset på grunn av hensynet til andres personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

Du kan hevde dine rettigheter ved å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du over.

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger korrigert eller slettet

Hvis du mener at opplysninger vi innehar om deg er feilaktige har du rett til å få dem korrigert. Du må kontakte oss og informere oss om hvilke feil som finnes og hvordan de kan rettes.

I noen tilfeller har vi en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder f.eks. hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Hvis du mener at opplysningene ikke lenger er nødvendige med hensyn til formålene vi har innhentet dem for, kan du be om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at håndteringen av dine personopplysninger er i strid med lovgivningen eller andre juridiske forpliktelser.

Når du retter en forespørsel til oss om å endre eller slette dine personopplysninger, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og foretar i så fall endringer eller sletting så snart som mulig.

Du har rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger

Har du rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg deling av dine opplysninger til markedsføringsformål. Du kan bruke kontaktinformasjonen ovenfor til å sende en klage. Hvis innvendingen er berettiget vil vi ta grep for å stanse behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til å klage

Du har til enhver tid rett til å klage direkte til Vilomix Norway AS. Klagen kan sendes per e-post til firmapost@vilomix.no (se også kontaktinformasjon ovenfor). Du kan også klage på vår behandling av dine personopplysninger til lokale GDPR-myndigheter.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Informasjonskapsler, formål og relevans

Når vi anvender informasjonskapsler vil du bli informert om bruken og formålet med å samle inn data via informasjonskapsler.

Vi legger til informasjonskapsler på enheten din for å optimalisere funksjoner, forbedre brukervennligheten og -nettstedet generelt, samt for målrettete markedsføringsaktiviteter

Eksempelvis legger vi til informasjonskapsler fra følgende partnere på enheten din:

Google

Når du besøker www.vilomix.no deles besøket med Google slik at vi kan analysere hvordan våre besøkende bruker våre nettsider, måle effekten av markedsføring og vise deg relevante annonser.

Vi deler også informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med Google. Google kan sammenslå denne informasjonen med informasjon du har gitt dem, eller som de har samlet fra din bruk av deres tjeneste.

Facebook

Når du besøker www.vilomix.no deles besøket med Facebook slik at vi kan analysere hvordan våre besøkende bruker våre nettsider, måle effekten av markedsføring og vise deg relevante annonser.

Vi deler også informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med Facebook. Facebook kan sammenslå denne informasjonen med informasjon som du har gitt dem, eller som de har samlet fra din bruk av deres tjeneste.

Vi innhenter samtykke

Når vi legger til informasjonskapsler på enheten din ber vi om ditt samtykke. Informasjonskapsler som er nødvendige for å sikre tilgang til statistikk, funksjoner og innstillinger kan brukes uten ditt samtykke.

Når du åpner vår nettside vil du møte et popup-vindu med aktuell informasjon om informasjonskapsler. Hvis du ignorerer dette popup-vinduet og klikker på nettsiden godtar du dermed å legge til informasjonskapsler for nevnte formål.

Hvor lenge informasjonskapsler lagres

Informasjonskapsler blir automatisk slettet etter et visst antall måneder (kan variere), men fornyes ved hvert besøk.

Hvordan slette informasjonskapsler

Se veiledning her: http://www.allaboutcookies.org/Manage-cookies/Clear-cookies-Installed.html

Andre veiledninger vil også være tilgjengelige på Internett.

Hvordan unngå informasjonskapsler

Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du blokkere dem. Se instruksjoner her: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html

Andre veiledninger vil også være tilgjengelig på Internett.

Hvordan få fullstendig kontroll over informasjonskapsler

Hvis du vil ha kontroll over hvilke informasjonskapsler som blir plassert på enheten anbefaler vi verktøyet "Ghostery" (https://www.ghostery.com/). Vi er på ingen måte tilknyttet Ghostery eller brukerstøtte for tjenesten. Du kan også sette opp din iOS-enhet til å blokkere visse informasjonskapsler - du kan lese mer på Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265 ).