Vilomix Norway AS

Vilomix AS er landets ledende leverandør av premikser, tilskudds- og spesialfôr til landbruket og fôrindustrien i Norge. Selskapet har også en sterk posisjon innen ulike handelsvarer og merkevarer innenfor skadedyrbekjempelse og dyrehelse. Virksomheten er lokalisert på Hensmoen ved Hønefoss og er eid av Danish Agro, et internasjonalt dansk konsern som omsetter for ca 30 Mrd NOK og har  ca 3.500 ansatte

Vilomix AS har de siste årene opplevd en kraftig vekst og har solid økonomi.

 

Litt historie

Den 1. juni 2014 gikk Normin AS over til å hete Vilomix Norway AS. Navnebyttet ble gjort for selskapet å fremstå som et fullverdig datterselskap i Vilomix-konsernet. Normin AS har vært en del av Vilomix-konsernet, som markedsfører spesialfôr- og vitaminblandinger i over 25 land, siden 1. februar 2007.

NORMIN
som dengang het AS Norsk Mineralnæring, ble etablert i 1926 og har gjennom mer enn 85 år utviklet seg til å bli den ledende leverandøren av premikser, tilskudds- og spesialfôr til landbruket og fôrindustrien (husdyr, fisk og kjæledyr) i Norge. I 2009 ble navnet endret til Normin.

NORMIN’s
målbevisste satsning på utvikling har gjort at vi har Norges mest moderne og effektive premiksfabrikk, med fokus på kunnskap, service og kvalitet. Kjennskap til råvarenes renhet, oppløselighet og fordøyelighet er sammen med kunnskap om dyrets næringsbehov og kravet til god helse og sunnhet er nøkkelen til gode og riktige produkter.

NORMIN’s
produkter er i høy grad med på å bidra til ”TRYGG MAT”. Normin godkender alle leverandører og kontrollanalyserer alle råvarer, og det er full sporbarhet fra råvare til ferdigvare. Et batchnummersystem og et strekkodesystem sikrer, at det alltid kan spores en råvare i en ferdigvare tilbake til en leverandør. Normin’s kvalitetsstyringssystem er grundig beskrevet i vårt elektroniske kvalitetshåndbok og gjennom vår FAMI-Qs sertifisering og innarbeidet som en naturlig del av hverdagen.

NORMIN
leverer produkter til alle dyreslag; storfe, småfe, hest, svin, fjørfe, fisk, rev, mink, hund og katt. Normin kjøpte i 2011 KIRK AS som ble fusjonert inn i selskapet fra 2012. KIRK AS var et av de ledende firma i Norge innen bekjempelses produkter mot mus, rotter, insekter og andre skadegjørere. Gjennom dette oppkjøpet og etableringen av en egen handelsavdeling har vi fått en ledende posisjon også i dette markedet. Vi distribuerer våre handelsprodukter gjennom ledende grossister og detaljister på det norske markedet.

NORMIN
er en del av Vilomix-gruppen som er Skandinavias ledende aktør innen premikser og tilskuddsfôr, og produkter for landbruk, hus, hjem og hage.

NORMIN
har søsterselskaper i Danmark (Dansk Vilomix A/S, Vilofarm AS), Sverige (AB Kvarnbyfoder) og Finland (YRMA/Melica OY) samt i Baltikum og Russland.

VÅRT FOKUS - Cultivating Value

Cultivating Value er Danish Agro konsernets verdisetning, som vi forsøker å jobbe etter hver dag. For Danish Agro konsernet betyr ’Cultivating Value’, at vi har fokus på at skape og sikre verdivekst for våre kunder.
Vi ’dyrker’ bokstavelig talt verdi. Alle våre beslutninger tas med dette i fokus.

På tvers av konsernet setter vi en ære i, å tilby produkter og ytelser som skaper best mulig resultat for våre kunder. Vårt ønske er at våre medarbeidere er i besittelse av mest mulig kunnskap og erfaring som kan komme våre kunder til gode i hverdagen.  Danish Agro ønsker å løpende utvikle organisasjonen, så vi fortsatt kan gi gode råd til et stadig mer spesialisert landbruk. 

"Cultivating" henviser til et ønske og en passion om å styrke, dyrke og forfine konkrete produkter eller  menneskelige egenskaper og kunnskap.

"Value" henviser til den verditilvekst vi ønsker å se hos våre kunder, enten det skjer gjennom konkrete resultater på den enkelte bedrift eller via styrket kunnskap.

Bakgrunnen for at vår verdisetning er på engelsk skyldes, at vi gjerne vil skape en sterk konsernidentitet på tvers af landegrenser.