Årsrapport

Vilomix Norway AS er en del av Danish Agro konsernet

Danish Agro koncernen formåede i 2014 at skabe endnu bedre betingelser for værditilvækst hos de landmænd, vi handler med. En styrket position, konkurrencedygtige priser og fokus på viden og specialisering er kommet vores medlemmer og kunder til gode.

Danish Agro koncernen realiserede i 2014 et resultat før skat på 550 mio. kr. Det er koncernens hidtil bedste resultat, og det ligger 48 mio. kr. højere end resultatet i 2013 - en forbedring på 9,5 %. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 19,6 %.

Omsætningen i 2014 var på 24,1 mia. kr. mod 25,1 mia. kr. i 2013, hvilket er et fald på 4 %. Faldet kan alene henføres til prisfald på de produkter, koncernen handler med. Det skønnes, at totalmarkedet er faldet med 8-10 %. Efter  skat realiserede Danish Agro koncernen et overskud på 449 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen primo med 16 %. Koncernens egenkapital er øget med 365 mio. kr. fra 2.804 mio. kr. til 3.169 mio. kr. Koncernens soliditet udgør nu 30,2 % imod 28,6 % året før.

Nedenfor kan du læse vores årsrapport:

Se Danish Agros årsrapport 2014

Se Danish Agros årsrapport 2013

Se Danish Agros årsrapport 2012

Læs årsrapporten 2014
Læs årsrapporten 2014

Læs årsrapporten 2015