kvalitet i alt vi gjør

Alle våre produkter er basert på råvarer med høy kvalitet, produsert i samsvar med de strenge internasjonale standardene - sikre maks sikkerhet for dyr, folk og miljøet.

Vilomix er av Mattilsynet godkjent og registrert som produsent av premikser, tilskuddsfôr og melkeerstatninger. Kvalitetsstyring hos Vilomix er sertifisert etter standarden FAMI-QS som er en felles europeisk standard for kvalitetsstyring hos produsenter av premikser og tilskuddsfôr. Produksjon av melkeerstatninger er sertifisert etter standarden ISO 22000. Det sikrer våre kunder produkter av høy kvalitet og at kvaliteten blir ivaretatt og dokumentert gjennom hele produksjonsprosessen.

Det stilles krav til dokumentasjon av råvarenes kvalitet og leverandørenes produksjons-prosesser. Råvarene merkes med strekkoder ved mottakelse på lageret. Det sikrer en sporbar identifikasjon av råvarene fra lager til det ferdige produkt til kunden.

Et avansert produksjonsanlegg sikrer høy nøyaktighet i oppveiing av de enkelte råvarer i en blanding. De oppveide mengder registreres og dokumenteres i en produksjonsrapport for hver batch. Det tas vare på en prøve fra hver eneste batch slik at vi kan etterprøve eventuelle avvik med analyser. Det tas et stort antall analyser gjennom året for å sikre at vi treffer i forhold til deklarerte verdier.

sikker og pålitelig

Alle våre produkter er basert på ingredienser av høy kvalitet og produsert i samsvar med strenge internasjonale standarder – for å sikre maksimal sikkerhet for dyr, mennesker og miljøet

QUALITY AND FEED SAFETY

FAMI-QS is a preeminent quality and feed safety management system for the sector of specialty feed ingredients and their mixtures.

QUALITY SYSTEM

ISO 9001 sets out the criteria for a quality management system. Using ISO 9001 helps ensure that customers get consistent, good-quality products and services.

NON GM VERIFICATION

A verification that shows the ability to and verifications needed to supply non-GMO products. Primarily used in the German market and selected EU markets.

Kvaliteten på våre produkter er avgjørende for dyrehelse og produksjon. Dette sikres ved godkjenning av leverandører, kontroll av råvarer, daglig kontroll av innveiinger og full sporbarhet på alle batcher!

Ingvar Selmer-Olsen

Produkt- og Kvalitetssjef, Vilomix
Ingvar Selmer-Olsen