kvalitet i alt vi gjør

Alle våre produkter er basert på råvarer med høy kvalitet, produsert i samsvar med de strenge internasjonale standardene - sikre maks sikkerhet for dyr, folk og miljøet.

Vilomix er av Mattilsynet godkjent og registrert som produsent av premikser, tilskuddsfôr og melkeerstatninger. Kvalitetsstyring hos Vilomix er sertifisert GMP+. Det sikrer våre kunder produkter av høy kvalitet og at kvaliteten blir ivaretatt og dokumentert gjennom hele produksjonsprosessen.

Det stilles krav til dokumentasjon av råvarenes kvalitet og leverandørenes produksjons-prosesser. Råvarene merkes med strekkoder ved mottakelse på lageret. Det sikrer en sporbar identifikasjon av råvarene fra lager til det ferdige produkt til kunden.

Et avansert produksjonsanlegg sikrer høy nøyaktighet i oppveiing av de enkelte råvarer i en blanding. De oppveide mengder registreres og dokumenteres i en produksjonsrapport for hver batch. Det tas vare på en prøve fra hver eneste batch slik at vi kan etterprøve eventuelle avvik med analyser. Det tas et stort antall analyser gjennom året for å sikre at vi treffer i forhold til deklarerte verdier.

sikker og pålitelig

Alle våre produkter er basert på ingredienser av høy kvalitet og produsert i samsvar med strenge internasjonale standarder – for å sikre maksimal sikkerhet for dyr, mennesker og miljøet

Kvaliteten på våre produkter er avgjørende for dyrehelse og produksjon. Dette sikres ved godkjenning av leverandører, kontroll av råvarer, daglig kontroll av innveiinger og full sporbarhet på alle batcher!

Ingvar Selmer-Olsen

Produkt- og Kvalitetssjef, Vilomix
Ingvar Selmer-Olsen