Miljøpolicy

Familie i Danmark
Vilomix eies av Danish Agro. Danish Agro er bevisst behovet for å redusere konsernets innvirkning på miljø og klima hvor fokuset er blant annet å redusere selskapets miljøpåvirkning så mye som mulig – I praksis betyr dette å fremme bærekraftige prosesser, samt ha tett dialog med samtlige interessenter.

Vårt ansvar
Vilomix etterstreber å være den foretrukne leverandør av premikser, tilskudd og råvarer. Dette skal oppnås ved å etterleve de miljø- og myndighetskrav som til enhver tid er gjeldende. Videre vil Vilomix kontinuerlig gjennomgå sine prosedyrer, mål og policyer med det mål om å ivareta morgendagens miljø og myndighetskrav. 

Kvalitet og miljø
Vilomix kvalitet og miljøpolicy skal fungere som et effektivt internt arbeidsverktøy. Vi i Vilomix etterstreber å levere høy kvalitet i alle ledd og tror på synergieffektene og engasjementet som skapes både for og sammen med alle våre interessenter.  ​

Foretrukken leverandør
For å skape høy kundetilfredsstillelse skal Vilomix imøtekomme kundens behov og forventninger til vår kompetanse, leveringsdyktighet og responstid med det mål om å sikre langvarige kundeforhold og hjelpe våre kunder med å nå et mål om kartreist mat.

Mennesket i fokus
Vilomix er opptatt av at samtlige medarbeidere innehar ett anstendig arbeid under ordnede forhold. Gjennom høyt engasjement og åpen kommunikasjon, kontinuerlig opplæring og videreutvikling av våre medarbeidere sikrer vi en utviklende og endringsdyktig virksomhet. Vi vet at engasjement gjennom styrke av ulik karakter skaper egenart og konkurransekraft.