Samfunnsansvar

Siden 2014 har Danish Agro, og derigjennom Vilomix Norway AS, vært en del av FN’s Global Compact program. Det er et internasjonalt anerkjent program for virksomheters rapportering av samfunnsansvar. Kjernen i Global Compact er ti grunnleggende prinsipper som er basert på internasjonalt vedtatte konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøbeskyttelse og korrupsjonsbekjempelse. Konsernet arbeider kontinuerlig med innarbeidelse av disse prinsippene i våre daglige rutiner og retningslinjer. For å lese gruppens siste COP rapport: Group CSR Reports (danishagro.com)

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 for selskap hjemmehørende i Norge, som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven skal bidra til å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold  i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Et godt og tett samarbeid med våre leverandører er en svært viktig prioritering i arbeidet med å sikre ansvarlighet i hele leverandørkjeden. Som et verktøy i denne forbindelse benyttes Vilomix gruppens  Code of Conduct.
Åpenhetsloven stiller krav til at allmennheten skal ha tilgang til informasjon om selskapets aktsomhetsvurderinger og hvordan vi håndterer risiko og negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
Du kan lese vår redegjørelse etter Åpenhetsloven for 2023 og vår Code of Conduct her: 

Redegjørelse etter Åpenhetsloven 2023

Code og Conduct