provital® abde

 

Veiledende dosering:
Melkekyr: 50-150 gram pr. dyr/dag
Sinkyr: 50-150 gram pr. dyr/dag
Ammekyr: 50-150 gram pr. dyr/dag
Okser: 20-50 gram pr. dyr/dag
Kviger: 20-100 gram pr. dyr/dag
Kalv og geit: 50-60 gram pr. dyr/dag

Smakelig og allsidig sammensatt vitamin- og mikromineraltilskudd, for tydelig brunst og bedre fruktbarhet.

Funksjoner og fordeler:

  • Tilførselen av vitaminer og mikromineraler har stor innvirkning på fruktbarhet og tydelig brunst
  • Passer godt å gi i forbindelse ved transport, omgrupperinger og andre stressituasjoner
  • Gir en ekstra sikkerhet ved sykdom

Anbefalt bruk: Brukes som supplement til øvrig fôring

Dyregrupper:

  • storfe
  • småfe
  • gris

Pakningsstørrelse: 20 kg