Sikkerhetsdatablader

Flere av våre produkter er biocider og/eller kjemikalier. Viktig informasjon finnes på etiketten. Les derfor alltid etiketten nøye før bruk. Mer informasjon finnes i sikkerhetsdatabladet. Et sikkerhetsdatablad inneholder bl.a informasjon om farlige egenskaper, vernetiltak, førstehjelp, brann og miljø. Hvis du bruker et biocid/kjemikalie regelmessig kan det være lurt å skrive ut sikkerhetsdatabladet slik at du har det for hånden dersom du skulle få bruk for informasjonen der. Ved uhell eller mistanke om forgiftning ta kontakt med lege eller ring GIFTINFORMASJONEN (tlf. 22 59 13 00). Ta med etiketten og evt også sikkerhetsdatabladet dersom du trenger råd fra lege.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Vi har lagt inn våre sikkerhetsdatablader i en database.

Benytt vedlagt søkefunksjon til å finne sikkerhetsdatabladet du trenger.

Tips! Søk så enkelt som mulig. For eksempel kun begynnelsen på et produktnavn. Ikke søk i begge felt samtidig. Dersom du skriver et produktnavn feil eller bruker feil ord i bruksområde, kan du gå glipp av informasjon.