Dyrehelse

Et viktig aspekt ved god dyrevelferd er dyrehelse. En frisk gris er også en mer produktiv og lønnsom gris. Vilomix tilbyr flere produkter for å større grisens tarmhelse. Les om våre avvenningstorv og andre produkter som forebygger diaré.

​Ta kontakt med oss dersom du er ute etter noe vi ikke har i porteføljen firmapost@vilomix.no