Gårdspremiks

Ikke alle svineprodusenter kjøper ferdig produsert kraftfôr. For deg som er hjemmemaler tilbyr Vilomix spesialtilpassede gårdspremikser som er tilpasset dine fôrråvarer. Slik sikres grisen korrekt mengde vitaminer og mineraler basert på premiks som komplementerer de fôrmidlene du har på gården. Reseptene settes opp sammen med deg med støtte fra fagpersoner i Vilomix. Vi samarbeider også gjerne med din eksterne rådgiver om du benytter deg av dette.