Mineraltilskudd


I de fleste tilfeller får grisen dekket sitt behov for vitaminer og mineraler gjennom kraftfôret. I en del tilfeller kan det allikevel være aktuelt å tildele et mineraltilskudd ved siden av.

Eksempler på dette er til gris med en lav andel kraftfôr i rasjonen, ved bruk av høy andel alternative fôrmidler eller eget korn og til fôring av hobbygris som får en variert diett uten kraftfôr.