Vitamintilskudd

Noen ganger er det behov for ekstra vitaminer utover det som finnes i kraftfôret. Det kan være gris med en lav andel kraftfôr i rasjonen, ved bruk av høy andel alternative fôrmidler eller eget korn, eller ved sykdom.

Vilomix tilbyr vitamintilskudd både til tørrfôring og i flytende form.