CLOSTAT®

CLOSTAT® ble første gang godkjent til slaktekylling i EU og lansert i Norge i 2010. I årene etter har produktet også blitt godkjent til kalkun og smågris.

Produktet er utviklet og markedsført av Kemin Industries, et amerikansk tilsetningsstoffprodusent til husdyrproduksjonene. I Norge er det Vilomx Norge som markedsfører og distribuerer produktet.
Tilskuddsfôret CLOSTAT HC SP Dry ble lansert hos Vilomix under AgroTeknikk i november 2015.

CLOSTAT® er en aktiv mikrobe, en spore, av bakterien Bacillus subtilis. Siden produktet er en spore, er den svært stabil i blandinger og fôr, og aktiveres først når den når riktige miljøbetingelser i tarmen til kyllingen. 
CLOSTAT® har dokumentert effekt på tarmhelse, tarmutvikling og produksjonsparametere.

CLOSTAT® er et unik og fleksibelt verktøy til fjørfeprodusenter med fordeler som:
• Tildeling via vann som tilskuddsfôr eller via fôret som tilsetningsstoff
• Finnes som økologisk godkjent variant
• Dosering kan justeres fortløpende etter behov
• Kompatibelt med organiske syrer, andre tarmstabiliserende produkter og koksidiostatika
• Ingen tilbakeholdelsestid før slakt
• GMO- fri
• Praktisk forpakning tilpasset bruk hos produsent

 

 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med våre produktspesialister om du har spørsmål:

Thea Marika Ditlefsen Konsulent fôr thdi@vilomix.no +47 41 45 71 25