Sau

Normin® Glykotopp

Normin Glykotopp er et flytende energitilskudd med propylenglykol til melkekyr, som virker forebyggende og behandlende mot ketose.
Les mer...

PDF

ENERGITILSKUDD

Melkeproduksjonen etter kalving medfører økt energibehov, men ettersom inntaket av energi via fôret er lavt i starten av laktasjonen kan det oppstå energimangel som kan føre til ketose.
Tilgangen på energi og fremfor alt glukose, er også en viktig faktor for kuas melkeproduksjon og fruktbarhet.