Sau

VitaMineral® Normal

VitaMineral Normal er et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir alle drøvtyggere et grunnleggende tilskudd av makromineraler, mikromineraler og vitaminer.
Les mer...

PDF

VitaMineral® Mg-rik

VitaMineral Mg-rik inneholder mye magnesium (Mg) og skal brukes når det er behov for ekstra magnesium.
Les mer...

PDF

VitaMineral® Ca-rik

VitaMineral Ca-rik er en spesialblanding som inneholder mye kalsium (Ca), relativt lite fosfor (P) og har høyt Ca/P-forhold.
Les mer...

PDF

VitaMineral® Beite

VitaMineral Beite er et tilskuddsfôr spesielt sammensatt for bruk i beiteperioden.
Les mer...

PDF

VitaMineral® Gjeldku

VitaMineral Gjeldku er en mineralblanding spesielt tilpasset melkekyr i sinperioden og høydrektige kviger.
Les mer...

PDF

VitaMineral® Grønn

VitaMineral Grønn er et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som er tilpasset økologiske besetninger.
Les mer...

PDF

VitaMineral® 2000

VitaMineral 2000 er et pelletert allsidig sammensatt tilskuddsfôr som passer godt til alle drøvtyggere.
Les mer...

PDF

VitaMineral® Ammeku

VitaMineral Ammeku er tilpasset ammekyr og sikrer kua og kalven nødvendig tilførsel av livsviktige næringsstoffer.
Les mer...

PDF

Crystalyx Cattle Booster

Crystalyx er et unikt produkt utviklet for drøvtyggere. Den tilfører vomma ekstra energi og bidrar til å øke antallet vommikrober, som igjen vil gi en mer optimal grovfôrfordøyelse.
Les mer...

PDF

Crystalyx Cattle High Mag

Crystalyx er et unikt produkt utviklet for drøvtyggere. Den tilfører vomma ekstra energi og bidrar til å øke antallet vommikrober, som igjen vil gi en mer optimal grovfôrfordøyelse.
Les mer...

PDF

VitaMineral® Mineralbøtte

Slikkestein som er beregnet for dyr på beite, men kan også brukes i bingefjøs.
Les mer...

BasisFeeder

BasisFeeder fôringsautomat er spesielt egnet for sau og storfebesetninger, hvor dyrene har store horn.
Les mer...

MicroFeeder

MicroFeeder for storfe.
Les mer...

MINERALTILSKUDD

Se vår omtale av de forskjellige VitaMineral-produktene og velg det tilskuddsfôret som passer passer i forhold til alder, produksjon og fôring. Analyser av grovfôret er nødvendig dersom man ønsker en fullstendig korrekt tilpassing eller valg av VitaMineral blanding. Ta gjerne kontakt med oss eller din fôrleverandør for å få råd om valg av rett tilskuddsfôr.