Sau

AuraCalf


AuraCalf  - Et fôrtilskudd med godt dokumenterte virkninger hos kalv
 

Av Ingvar Selmer-Olsen, produktsjef

Noe av det mest unike med AuraCalf er at det er utviklet i tett samarbeid med forskere og at effektene er godt dokumentert. Produktet ble lansert i Irland i 2015 og fra 2015 til og med 2019 har ca 300.000 kalver fått AuraCalf (noen ganger omtalt som Auranta). I 2020 fikk 8-10 % av alle irske kalver i melkekubesetninger AuraCalf. For mange er dette en løsning de ikke tør å gå bort fra. En av de viktigste effektene av AuraCalf er at det styrker kalven til å bedre motstå infeksjon av kryptosporidier og dermed alvorlig diaré. Kryptosporidier er et stort problem i mange land. I Irland er det anslått at omkring 80% av besetningene hadde det i 2015. Det er kanskje ikke fullt så vanlig i Norge, men det kan være mange som har det uten å ha påvist at det er krypto som er problemet. Når en først har fått parasitten i fjøset er det svært vanskelig å bli kvitt. Da kan AuraCalf være en god hjelp til å leve med det kombinert med god hygiene og desinfeksjon.

 

1) Hva er AuraCalf og hvordan virker det?

AuraCalf er et fôrtilskudd, som består av naturlige antioksidanter og organiske syrer og salter. Produktet er utviklet og produseres av Auranta i Ireland. AuraCalf støtter immunforsvaret og hjelper kalvens utvikling av tarmen. Tarmcellene styrkes i sitt forsvar mot infeksjoner (tarmen blir “tettere”). Tarmens overflate økes gjennom lengre tarmtotter, og det produseres mer mukosa (slim), som beskytter tarmslimhinna mot infeksjon. Forsøk har vist at kalver som er smittet med parasitter (kryptosporider) lettere kvitter seg med disse og får betydelig bedre tilvekst med AuraCalf enn uten.

AuraCalf virker dårligere til dyr som allerede har blitt syke. Det er derfor svært viktig at AuraCalf gis fra første levedøgn. Det må også presiseres at AuraCalf ikke erstatter  viktigheten av god hygiene med god rengjøring av melkefôringsutstyr og binger.

 

2) Hvordan gis AuraCalf  ?

Alternativ 1.

AuraCalf L er flytende og leveres i 2,5 liters plastdunker.

De første fem døgn, mens kalven får råmelk, gis 25 milliliter AuraCalf i kjeften på kalven en gang pr dag.

Bruk helst en sprøyte med munnstykke. Det finnes både enkle sprøyter, som du trekker opp selv, og automatiske doseringssprøyter, som har slange ned i kanna. Doseringssprøyter kan kjøpes hos flere forhandlere, f.eks. OS ID (artikkel 4560).

AuraCalf kan også blandes i råmjølka (4 ml/liter) og råmjølka kan også fryses med AuraCalf iblanda uten at det ødelegger immunstoffene.

Etter råmelksperioden gis AuraCalf blandet i kalvemelka i 15-25 dager (gjerne hele melkefôringsperioden). Bland da inn 1-2 milliliter pr liter melk. Beregn at doseringen gir 10 ml pr kalv pr dag. Det gjelder både om det er fersk kumelk eller melkeerstatning (pulver som løses opp i vann).

 

Alternativ 2.

Gi kalven 25 ml pr dag i kjeften de første 5 dagene (råmelksperioden)

Fortsett deretter med å gi AuraCalf i kjeften en gang pr dag til hver enkelt kalv men redusere mengden til 10 ml pr dag. Fortsett i 15-25 dager.

Om en skal slutte når kalven er 20 dager eller 30 dager gammel avhenger om de også sliter med andre typer diare. Har de problemer med koksidiose, bør en fortsette lenger. Kryptosporider skaper mest problemer fra 1-3 ukers alder.

Den opprinnelige AuraCalf  i 5 liters kanner var så sur at det ble klumper i melka om en ikke var veldig nøye med å dosere i kald melk med tynn stråle og god røring eller fortynning med vann før innblanding.
 

Sommeren 2021 lanserte vi neste generasjon AuraCalf (2,5 liters kanner). Denne kan enkelt doseres direkte i melka uten at det blir klumper.
 

Det finnes også en dispenser, som kan kjøpes hos forhandlere av AuraCalf. Denne doserer en dagsdose på 10 ml og er praktisk å bruke når en måler ut AuraCalf i bøtter og flasker.

Melkefôringsautomater kan utstyres med doseringsenhet for flytende tilsetning. Spør din leverandør om muligheten.

 

Forbruk

Med 25 ml pr dag i 5 dager og 10 ml pr dag i 25 dager går det med 375 ml AuraCalf pr kalv.

Alternativ 3.

Ammeku-kalver kan også slite med kryptosporider. Det er mer krevende å få gitt dette til kalver som dier. Noen ammkyr kan og være veldig beskyttende for kalven og det kan være risikabelt å håndtere dyra.

En kan oppnå en del effekt av å gi stor dose (40 ml/dag) de første fem dagene. Kyrne bør da fikseres i fanghekk mens en doserer til kalvene. Deretter er det en fordel om en kan fortsette med 10 ml/dag, men det er i praksis krevende å få til.
 

3) Kan AuraCalf blandes i råmelk uten å ødelegge immunstoffene?
 

Dette er prøvd ut av Auranta  i 2021. Det ble tilsatt 10 ml/liter (1%) i råmelk. Melka ble lagret et døgn ved romtemperatur, kjøleskap eller dypfryser. Målinger av immunglobuliner ble gjennomført ved hjelp av  kits fra AcroBiosystems. Resultatene er vist i tabellen under.

Konklusjonen er at AuraCalf ikke påvirker innholdet av immunstoffer i råmelka.

Når en fryser ned god råmelk i beredskap til kalver der kua har for dårlig eller lite råmelk, er det er god ide å tilsette 1% AuraCalf. På den måten er første dagsdose tilført i første mål.

 

4) Hvem forhandler AuraCalf i Norge?

AuraCalf kan du kjøpe gjennom VESO Apotek AuraCalf L, 2,5 L VESO Apotek  og

Norgesfôr AuraCalf - Norgesfor

 

Table 1: The impact of 1% (10ml/L) AuraCalf L on colostrum parameters.

Component

 

 

Control colostrum

1 % AuraCalf

Room Temperature

40C

-200C

Dry Matter (DM)

g/l

147

144

144

140

Crude protein

g/l

73

76

76

72

Lactose

g/l

35

33

33

30

Crude fat

g/l

41

39

39

35

Crude ash

g/l

16

17

17

16

 

 

IgG1

g/l

57

59

59

58

IgG2

g/l

1.6

1.4

1.4

1.3

IgA

g/l

4.2

4.2

4.2

4.09

IgM

g/l

4

4

4

3.8

IL-1β

μg/l

778

767

767

755

IL-6

μg/l

56

54

54

53

TNF-α

μg/l

850

851

851

844

IFN-γ

μg/l

245

244

244

238

IGF-1

μg/l

544

531

531

529

IGF-2

μg/l

335

338

338

331

TGF-β2

μg/l

221

232

232

 

 

5) Er AuraCalf godkjent til økologisk landbruk?

Foreløpig er ikke AuraCalf godkjent til økologisk landbruk, men det jobbes med saken.

Det går an å søke Debio om dispensasjon.

 

6) Dokumenterte virkninger

I det etterfølgende refereres det til publiserte vitenskapelige artikler og bakerst står referansene. Ved henvendelse til Vilomix kan vi sende artikler som vedlegg i e-post til de som vil gå i dybden. I mange artikler refereres det til at en har studert virkningen av Auranta 3001. Det er det generelle navnet på det som til kalv selges under varemerket AuraCalf.
 

6.1) Virkning mot kryptosporider

Det er gjort in vitro forsøk (forsøk i laboratoriet), som viser virkningen av AuraCalf mot kryptosporider (Stratakos et al. 2017). Virkningen er dose avhengig. AuraCalf gjør at både Cryptosporidium Hominis og Cryptosporidium Parvum får redusert evne til å infisere tarmceller.

I et smitteforsøk med kalver er det vist hvordan AuraCalf kan begrense de negative effektene av kryptosporider (Sima et al. 2019). Tre kalver ble ikke infisert og ni kalver ble utsatt for kryptosporider under kontrollerte betingelser. Tre av kalvene fikk ingen fôrtilsetning (Uten tilskudd). Tre andre kalver fikk AuraCalf både før infeksjon og etterpå (komplett dosering). De tre siste kalvene fikk AuraCalf bare etter infeksjon (dosering etter). Kalvene ble studert i 20 dager. Noen viktige resultater er vist i tabellen under som gjennomsnitt for hver gruppe:
 

 

Ikke

infiserte kalver

uten tilskudd

Infiserte kalver med komplett dosering

AuraCalf

Infiserte kalver med AuraCalf dosering etter infeksjon

Infiserte kalver

uten tilskudd

Dager med

Diaré

5,6

1,3

7,6

10,6

Dager med utskillelse av oocyster (egg)

0

2

12

12

Antall oocyster (eggkapsler)

per gram avføring

0

4

4 230 000

223 000 000

 

Konklusjonen er at det er betydelig bedre effekt av AuraCalf når en starter før infeksjonen skjer (og videre etterpå) sammenlignet med å starte med AuraCalf etter at infeksjonen har skjedd.

Samme forskergruppe (Sima et al. 2019) har også gjennomført et fôringsforsøk i en besetning med kryptosporide-smitte. De hadde 61 kalver i kontrollgruppa,  som ikke fikk tilskudd, og 58 kalver som fikk AuraCalf. I løpet av forsøket som varte i 56 dager døde 4 kalver i kontrollgruppa. Ingen kalver som fikk AuraCalf døde. De viktigste resultatene kan oppsummeres i tabellen under:
 

 

Kontrollgruppe

Med AuraCalf

Antall kalver i hver gruppe

61

58

% av kalvene med diaré

78,2

16,2

Varighet på diareutbrudd, dager

7,2

4,8

% av kalvene med feber

45,8

14,3

Levende vekt ved start

45,3

45,9

Levende vekt etter 28 dager

51,4

58,8

Levende vekt etter 56 dager

72,7

79,3

Tilvekst gram/dag, dag 1-28

218

461

Tilvekst gram/dag, dag 1-56

489

596

 

Forskjellen i tilvekst var størst i den perioden (dag 1-28) mens de fleste tilfeller av krytosporide-diaré skjer. Som gjennomsnitt var det over 100 gram økt daglig tilvekst fram til dag 56.

Det er gjort mange forsøk der en har sett på hvilken betydning det har at kalven vokser godt i perioden fram til avvenning. Utslagene varierer fra forsøk til forsøk. Soberon & van Amburgh (2013) har oppsummert virkningen i en rekke forsøk i en såkalt meta-analyse. De har funnet at hvis en klarer å øke kalvens daglige tilvekst (levendevekt) med 100 gram/dag, får en igjen en økt melkeproduksjon på 155 kg i første laktasjon.

AuraCalf til en kalv i ca en måned koster ca 190 kroner. Om det gir 100 gram økt daglig tilvekst, som i forsøket over, kan en forvente å få igjen 155 kg mer melk når kalven blir ku. Om en regner 5 kr pr liter melk har det en verdi på 775 kroner. I tillegg reduseres risikoen for at kalver dør av diaré og en får lavere veterinærkostnader.

 

  • Vi tar ikke hardt i når vi sier at 1 krone i Auracalf gir 4 kroner tilbake.

 

6.2) Annen antimikrobiell virkning av AuraCalf (Auranta 3001)

Virkningen av Auranta 3001 (som tilsvarer AuraCalf) har vært prøvd mot flere mikroorganismer og til andre dyrearter enn bare kalv.

Den minste konsentrasjonen (MIC) som skal til for å hindre vekst av E.coli O157 er 0,5% (Stratakos et al. 2019). Bakteriens produksjon av biofilm og mobilitet hemmes allerede ved en konsentrasjon på 0,06%.

Det er også vist in vitro at Auranta 3001 virker hemmende på Listeria monocytogenes (Stratakos et al. 2020).

Det er vist både in vitro og med dyr (in vivo) at Auranta 3001 svekker Campylobacter jejuni og Campylobacter coli sin evne til å kolonisere tarmen hos kyllinger (Sima et al. 2018).

En patogen bakterie innen aquakultur, Vibrio parahaemolyticus, hemmes av Auranta 3001 i fôret og en har fått betydelig redusert dødelighet hos reker (Pinkerton et al. 2019).

Nye forsøksresultater viser at AuraCalf har virkning også mot koksidier. I forsøket kalles produktet Auraguard. Det ble dokumentert effekt både mot koksidier som er vanlige hos fjørfe og mot Eimeria bovis, som gir koksidiose hos kalver (Balta et al.2021).

 

7) Referanser
 

Balta, I., A. Maren, M. Linton, C. Kelly, L.Stef, I.Pet, P.Ward, G.G. Pircalabioru, O.Gundogdu, T.Callaway and N. Corcionivoschi (2021). The in vitro and in vivo anti-virulent effect of organic acid mixtures against Eimeria tenella and Eimeria bovis. Nature, Scientific reports, 11: 16202.

Pinkerton, L., M. Linton, C. Kelly, P. Ward, G. G. Pircalabioru, I. Pet, L. Stef, F. Sima, T. Adamov, O. Gundogdu, and N. Corcionivoschi (2019). Attenuation of Vibrio parahaemolyticus virulence factors by a mixture of natural antimicrobials. Microorganisms, 7 (12), 679

Sima, F., A. Ch. Stratakos, P. Ward, M. Linton, C. Kelly, L. Pinkerton, L.  Stef, O. Gundogdu, V. Lazar and N. Corcionivoschi (2018). A Novel Natural Antimicrobial Can Reduce the in vitro and in vivo Pathogenicity of T6SS Positive Campylobacter jejuni and Campylobacter coli Chicken Isolates.  Frontiers in Microbiology, Volume  9, Article number 2139.

Sima, F., A. Ch. Stratakos, P. Ward, O. Gundogdu, L. Stef, I. Pet, E. Pet, N. Pacala, V. Lazar, and N. Corcionivoschi (2019). The Effect Of An Antimicrobial Mixture on Cryptosporidium. Agrolife Scientific Journal, Volume 8, Number 1.

Soberon, F. and M.E. van Amburgh (2013). The effect of nutrient intake for milk or milk replacer of preweaned dairy calves on lactation milk yield as adults. A meta-analysis of current data. Lactation Biology Symposium. Journal of Animal Science, 91: 706-712.

Stratakos,  A. CH., F. Sima, P. Ward, M. Linton, C. Kelly, L. Pinkerton, L. Stef, I. Pet, T. Iancu, G. Pircalabioru and N. Corcionivosch (2017). The in vitro and ex vivo effect of Auranta 3001 in preventing Cryptosporidium hominis and Cryptosporidium parvum infection. Gut Pathogens, Volume 9, Number 49: 1-10.

Stratakos, A. CH, M. Linton, P. Ward, M. Campbell, C. Kelly, L. Pinkerton, L. Stef, I. Pet, D. Stef, T. Iancu, K. Theodoridou, O. Gundogdu and N. Corcionivoschi (2019). The Antimicrobial Effect of a Commercial Mixture of Natural Antimicrobials Against Escherichia coli O157:H7. Foodborne Pathogens and Disease, Volume 16, Number 2.

Stratakos, A. Ch, U. Z. Ijaz P. Ward, M. Linton, C. Kelly, L. Pinkerton, P. Scates, J. McBride, I. Pet, A. Criste, D. Stef, J. M. Couto, W. T. Sloan, N. Dorrell, B. W. Wren, L. Stef, O. Gundogdu, and N. Corcionivoschi (2020). In vitro and In vivo characterisation of Listeria monocytogenes outbreak isolates. Food Control, 107,  106784

Last ned artikkel som PDF her

AuraCalf - linker

Auracalf fås kjøpt hos Norgesfor og VESO Apotek

               - Norgesfor

               - VESO Apotek