Tilskuddsfôr (alle husdyr)

Er det nødvendig å gi tilskuddsfôr?

Dagens melke- og kjøttproduksjon kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet. Dette stiller store krav til dyras helse, tilvekst og fruktbarhet. Det er velkjent at mineral- og vitaminmangel fører til redusert produktivitet og problemer med dyras fruktbarhet og helse, og i verste fall reelle mangelsykdommer.
Underdekning av vitaminer og/eller mineraler svekker lønnsomheten.


Ikke alle dyr får dekket sitt behov gjennom kraftfòret:

  • Kjøttfe, ammekyr og rasktvoksende okser
  • Ungdyr og kviger
  • I tørrperioden
  • Dyr med lav ytelse og seint i laktasjonen (liten kraftfôrrasjon)

 

Se vår problemløser: Veien til bedre dyrehelse

Her finner du en komplett oversikt på alle våre produkter samt dosering og bruk (trykk på bilde for å komme inn på linken).

Komplett oversikt med dosering

Problemløser veien til bedre dyrehelse

 

 


Ta gjerne kontakt med en av våre produktspesialister om du har spørsmål:

Generic placeholder image

Ingvar Selmer-Olsen

Produktsjef Fôr
Hønefoss

+47 907 77 843
Ingvar@vilomix.no

Generic placeholder image

Thea Marika Ditlefsen

Produkt- og salgssjef, Drøvtygger og Svin
Hønefoss

+47 41 45 71 25
thea@vilomix.no

Generic placeholder image

Helle Bakken

Salgs- og produktkonsulent Agri
Hønefoss

+47 48 40 07 08
helle@vilomix.no