Fôrhygiene - HACCP - egenkontroll

Mattilsynet har i kraft av "Forskrift om fôrhygiene" videreført de regler EU har vedtatt med det mål, at produksjon av fôr og mat skal skje på en slik måte at det på et høyt nivå beskytter menneskers og dyrs sunnhet og helse. Det innebærer blant annet krav om kvalitetsstyring i produksjonen og løpende risikoanalyse av de enkelte prosesstrinn.