liqvita acdebk m/selen

Veiledende dosering:
Purker: 5-10 ml pr. dyr/dag
Ungpurker: 5 ml pr. dyr/dag
Slaktesvin: 1 ml/kg fôr
Smågris: 2ml/kg fôr
Kalver (0-4 mnd): 3 ml pr. dyr/dag
Kviger/ung okser: 5-10 ml pr. dyr/dag
Kuer: 10-20 ml pr. dyr/dag
Sau/lam: 3-5 ml pr. dyr/dag
Føll/Ponni: 10 ml pr. dyr/dag
Hest: 15 ml pr. dyr/dag
Fjørfe: 1-2 ml/kg fôr
Mink: 2-4 ml/kg lufttørket fôr

Ellers etter behov.

Flytende vitamintilskudd

Funksjoner og fordeler:

 • Anvendes i situasjoner hvor produksjon av B-vitaminer er lave hos dyra, de øvrige vitaminene er for oppbygging og forbedring av immunforsvaret
 • Under og etter sykdom, ved stress og i situasjoner der ekstra tilskudd av vitaminer kreves
 • A-vitamin 1350 I.E/gram
 • D3-vitamin 200 I.E/gram
 • B1-vitamin 2000 mg/kg
 • B2-vitamin 4000 mg/kg
 • B6-vitamin 4000 mg/kg
 • B12-vitamin 50 mg/kg
 • E-vitamin 50 000 mg/kg
 • Selen 50 mg/kg

Anbefalt bruk: Brukes som supplement til øvrig fôring

Dyregrupper:

 • Storfe
 • Småfe
 • Gris
 • Fjørfe
 • Hest

Pakningsstørrelse: 5 liter og 30 liter