liqvita e100 m/selen

 

Veiledende dosering:
Purker: 5-10 ml pr. dyr/dag
Ungpurker: 5 ml pr. dyr/dag
Slaktesvin: 0,5-1 ml/kg fôr
Smågris: 1ml/kg fôr
Kalver (0-4 mnd): 1 ml pr. dyr/dag
Kviger/ung okser: 5 ml pr. dyr/dag
Kuer: 10-25 ml pr. dyr/dag

Ellers etter behov.

Flytende vitamintilskudd

Funksjoner og fordeler:

  • Perfekt i alle situasjoner hvor ekstra dosering av vitamin E og Selen er nødvendig
  • På grunn av høyt seleninnholdet i sammenligning med 
    fullfôr må ikke dette tilskudsfôret overstige 1,0 % av den 
    daglige rasjonen
  • E-vitamin 100.000 mg/kg
  • Selen 50 mg/kg

Anbefalt bruk: Brukes som supplement til øvrig fôring

Dyregrupper:

  • Storfe
  • Gris

Pakningsstørrelse: 5 liter og 30 liter