Ønsker du høyere melkeytelse?

Da må du starte 3-4 uker før kalving

Vitamineral Laktopp er et tilskudd sammensatt av vombeskyttet Kolin, levende gjær, mikromineraler og vitaminer.

Kolin brukes mye i fôr til fisk, gris, fjørfe og som kosttilskudd til mennesker.
Hos drøvtyggere vil vombakteriene bryte ned 80-90% av kolin, så det ikke får noen effekt i stoffskiftet hos dyret, derfor brukes det ikke vanlig kolinklorid til ku. Vombeskytta kolin er kolinklorid pakket i fett. Dette passerer vomma og fordøyes i tarmen  og kolin kan absorberes som aktivt stoff.

Forsøk viser at god tilgang på kolin er spesielt viktig før kalving og i overgangen til topplaktasjonen.

Forventet respons på mekleytelsen med vitamineral laktopp

 

Forventet respons av VITAMINERAL LAKTOPP når det gis 3 uker før kalving fram til 8 uker etter kalving. 


(Ettervirkningen er ikke dokumentert i forsøk)

Kolin (Cholin) – trimetyl-etanolamin

Vitamineral Laktopp gir en god dose vombeskytta kolin, som har mange viktige funksjoner i stoffskiftet. I tillegg er det levende gjær og mikronæringsstoffer, som hjelper kua i
overgangsfasen.

Kolin har mange viktige funksjoner og er en viktig donor av metylgrupper

Viktig i omdanning av aminosyrer og syntese av protein. Sparer metionin som ellers brukes til å danne kolin

Viktig for å danne lipoprotein (VLDL) som gjør at fett flyter i blodet og kan danne melkefett i stedet for å hope seg opp i lever og fettvev

Respons på tildeling av vombeskytta kolin

 

I gjennomsnitt for en lang rekke forsøk (metastudie) med vombeskytta kolin har responsen vært:
+ 2,5 kg melk pr dag de første 60 dagene av laktasjonen hos voksne kyr (det varierer fra 0 til 4 kg)

Kilde: Sales et al. (2010) J.Dairy Sci. 93, 3746-3754

 

Cirka dobbelt tilbake allerede etter to måneders laktasjon !
Økt ytelse videre i laktasjonen er rein bonus 

Levende gjær hever ph i vomma og øker drøvtygging og  fiberfordøyelighet

 

HUSK: Gi VITAMINERAL LAKTOPP fra ca 3 uker før kalving og forstett til 2 mnd etter kalving

Kombinasjonen av vombeskytta kolin og levende gjær vil i de aller fleste tilfeller gi økning i melkeytelse i topplaktasjonen. Sikrest effekt hos voksne kyr

 

Det er sannsynlig at økt ytelse fortsetter etter de første to månedene

Det er ikke sikkert at effekten av kolin og gjær kan adderes, men det øker sannsynligheten for positiv respons

Kalkulert bare innenfor 2 mnd laktasjon gir responsen to ganger igjen for kostnaden – all respons etter det er rein bonus

Ta kontakt med din fôrleverandør for bestilling av Vitamineral Laktopp!