vitamineral® svin

 

Veiledende dosering:
Drektig purke: 30-40 g pr. dyr/dag
Diegivende purke: 50-70 g pr. dyr/dag
Unggris 2-4 første uker etter avvenning: 25-35 g pr. dyr/dag
Slaktegris: 20-25 g pr. dyr/dag

Allsidig sammensatt tilskuddsfôr til svin.

Funksjoner og fordeler:

  • Godt egnet når det fôres med matavfall, biprodukter, melkeprodukter, miljøfôr o. l
  • Til drektige purker får grovfôr, korngrøpp, poteter og rotvekster
  • Komplettering når avlsdyr får fôrblandinger beregnet for slaktegris
  • Ved miljøskifte og brå fôrovergang

Anbefalt bruk: Brukes som supplement til øvrig fôring

Dyregrupper:

  • svin

Pakningsstørrelse: 25 kg